เมื่อสายลมเปลี่ยนทิศ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยัง (corporate innovation is always life safer )คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านวัตกรรมได้กลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จให้กับบริษัทมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของบริษัททั่วโลกที่ต่างเกิดมาและดับไป ซึ่งบริษัทที่ไม่สามารถอยู่รอดได้นั้นมักจะไม่สามารถถ่ายเปลี่ยนองค์กรให้สำเร็จได้ตามยุคตามสมัย บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดในอดีตก็สามารถกลายเป็นบริษัทที่มีความรุ่งเรืองอยู่ในอดีตเพียงเท่านั้น เพราะต่างติดกับดักของความสำเร็จที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้


ในท้ายที่สุดแล้วบริษัทที่มีความเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถสร้างโอกาสในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อสายลมได้พัดพาความเปลี่ยนแปลงมา คุณเป็นคนหนึ่งที่สัมผัสถึงสายลมได้หรือไม่ หากคุณหรือคนในองค์กรยังไม่สามารถสัมผัสได้ "Corporate innovation is always life safer"


Corporate Innovation คือนวัตกรรมทางองค์กร เน้นการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยการสร้างองค์กรให้เปิดรับความคิดใหม่ที่หลุดออกจากขนบธรรมเนียมแบบเดิมที่อยู่ในองค์กร เพื่อฝึกให้ทุกคนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดรับความคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อร่างสร้างนวัตกรรมก่อนที่จะถูกความเปลี่ยนแปลงกลืนกินไปตามกาลเวลาเพราะติดอยู่กับการทำงานในรูปแบบเดิม


A strong wind blows every business's direction.


เมื่อสายลมพัดผ่านประสาทสัมผัสของคุณ คุณจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางที่กำลังจะเกิดขึ้น เพียงแค่สายลมที่นำพาให้ทุกอย่างรอบข้างปลิวไสว รวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่ต่างมีท่าทีแตกต่างกันไปเมื่อสายลมนั้นเกิดขึ้น ท่าทีที่แสดงออกเหล่านั้นต่างขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณและประสบการณ์ของแต่ละคน บ้างก็เริ่มสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อประเมินสถานการณ์ บ้างก็ตรวจดูพยากรณ์อากาศในมือถือ บ้างก็รู้สึกตื่นตะหนกเพราะความหวาดกลัวอันตราย บ้างก็นิ่งสงบเพราะได้เตรียมตัวกับสภาพอากาศออกก่อนเดินทางแล้ว ยังมีอีกมากมายหลายการกระทำที่สามารถเกิดขึ้นได้จากลมที่โชยมาเพียงครั้งเดียว สุดท้ายแล้วการทุกคนต่างต้องการหาหนทางรอดเมื่อสถานการณ์เกิดเลวร้ายขึ้น


ลมที่พัดผ่านมาที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องตื่นตัวคือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดคำว่า "New Normal" ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การเลือกอาหารการกิน การทำงานในรูปแบบใหม่ และการใช้ชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่าในทุกมิติของชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป การที่องค์กรจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการก้าวข้ามขีดจำกัดของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร การสร้างนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) คือกุญแจสำคัญที่จะสามารถไขประตูแห่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้ ประตูนั้นอาจจะเป็นทางออกที่ทำให้อยู่รอดได้ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การมีนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) นั้นคือการพร้อมนี้จะโค่นล้มตัวเองในการดำเนินธุรกิจก่อนที่คนอื่นจะมาจัดการแทนและแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่าง


นวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) สามารถช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความเป็นไปได้ในทุกโอกาส สามารถทลายกำแพงที่ขวางกันองค์กรจากความสำเร็จครั้งต่อไป สามารถทำให้องค์กรสามารถรับรู้และรับมือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีครั้งสุดท้าย การพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นหนทางที่ดีสุดในการรับมือ


Corporate innovation is always life saferDeloitte's Innovation Study (2021) ได้ศึกษาความคิดเห็นจากผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ผู้นำทางด้านธุรกิจ และผู้นำทางด้านนวัตกรรมจากองค์กรที่มีการเติบโตสูง (ขั้นต่ำ 20 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน) จากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ผู้นำเหล่านั้นได้มุ่งเน้นนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) เพื่อสร้างการเติบโตทางการเงินได้สำเร็จ โดยที่พวกเขาต่างมีความคิดคล้ายคลึงกันว่าการมุ่งสู่ยุคใหม่ได้นั้นต้องทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี มากกว่าการปกป้องความรุ่งโรจน์และความภาคภูมิจากสิ่งที่สร้างขึ้นในอดีต


และหากไปดูความคิดเห็นจากผู้นำจากบอร์ดบริหารองค์กรชั้นนำต่างๆเกือบ 300 ชีวิตในการสำรวจของ Gartner Board of Directors Survey (2021) จะยิ่งสามารถยืนยันได้ชัดเจนเลยว่า Digital Tech Initiatives หรือความพยายามในการสร้างเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับธุรกิจยุคดิจิตัลเป็นกลยุทธขององค์กรที่พวกเขาเหล่านั้นต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เมื่อสายลมได้พัดพาให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิตัลมากขึ้นทั้งจำนวนผู้คน ทั้งจำนวนเวลาที่ใช้อยู่บนโลกออนไลน์ต่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก นั้นคือโอกาสที่ผู้นำองค์กรได้เห็นและพยายามจะไขว่คว้าเอาไว้ด้วยการพยายามเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ยุคดิจิตัล


ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือกลยุทธอันดับ 2 ที่เหล่าบอร์ดบริหารให้ความสำคัญนั้นคือ Workforce หรือการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่ก่อนหน้านี้เหล่าผู้บริหารยังไม่ได้ความสำคัญถึงเพียงนี้ เหตุผลที่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตคือการสร้างนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) ที่ผู้คนมีความพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น หรือการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่เกิดขึ้น หากธุรกิจที่ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ว่าบุคลากรในองค์ให้ไม่มีความพร้อมทางด้านทักษะหรือทางด้านมุมมองต่อเทคโนโลยี การก้าวสู่โลกดิจิตัลหรือก้าวสู่อนาคตขององค์กรอาจจะไปประสบความสำเร็จเลย การมุ่งไปสู่ความสำเร็จต้องพร้อมทั้งเทคโนโลยีและผู้คนBuilding successful corporate innovationgif

Deloitte ได้แนะนำเคล็ดลับที่จะทำให้ก้าวแรกสู่การมุ่งการสร้างความสำเร็จด้วยนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) ไว้ว่า "Go now, Go big, and Go together"

  • GO NOW การสร้างนวัตกรรมนั้นต้องเริ่มทันที นั่นคือความคิดของเหล่าองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สามารถทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ฤกษ์งามยามดีในการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีที่สุดไม่ใช่การรอคอยความพร้อม แต่คือการสร้างความพร้อมทันที คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงทันที ให้ผู้คนเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง ได้ลองผิดลองถูกกับไอเดียใหม่อันหลากหลายที่จะเกิดขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกองค์กรควรทำ

  • GO BIG การมุ่งสู่นวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) นั้นเพียงแค่ความเร็วนั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ หากต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การขับเคลื่อนนวัตกรรมต้องทำให้ใหญ่ ให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน การเล่นใหญ่จนเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบริษัททำให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและการให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การให้เพียงแค่แผนกเล็กๆใดแผนกหนึ่งดูแลและไม่ได้รับความสำคัญมาก อาจจะทำให้ผลที่เกิดขึ้นมาไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

  • GO TOGETHER การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆได้นั้นไม่ใช่การมีเพียงคนใดคนหนึ่งในองค์กรทุ่มเทให้กับความเปลี่ยนแปลง มันต้องเกิดขึ้นจากทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ การให้ทุกฝ่ายทุกแผนกมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อร่างสร้างนวัตกรรมจะเป็นการสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมร่วมกัน และทุกคนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน

"Go now, Go big, and Go together"เป็นแค่ส่วนเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมเพียงเท่านั้นยังมีขั้นตอนเพิ่มเติมที่สามารถไปอ่านต่อได้ในรายงานของบริษัท Deloitte ที่พูดถึงการสร้างนวัตกรรมในหลากหลายแง่มุม ทำให้เห็นมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation)


เมื่อสายลมพัดผ่านโลกธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่คนเดียว ทีมเดียว หรือแผนกเดียวไม่สามารถนำองค์กรให้ลู่ไปกับสายลมนั้นได้สำเร็จหากยังมีผู้คนที่เหนี่ยวรั้งอดีตเอาไว้ ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องสร้างนวัตกรรมทางองค์กร (Corporate innovation) เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะออกจากขนบธรรมเนียมจากกรอบเดิมที่มีอยู่ หากคนไม่สามารถหยุดยั้งสายลมไม่ให้พัดผ่านได้ฉันใด คนก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น การพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้คือการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น