• Devver

18th Day: การเก็บข้อมูลที่ว่างเปล่า (18/365 to be Data Scientist)


เดวฟ์ได้เดินทางมาถึงจุดที่ทำให้เขาเริ่มหมดไฟในความมุ่งมั่นแล้วหรืออย่างไร การเรียนรู้ในวันนี้ของเขาถึงได้สะเปะสะปะไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เด็กหนุ่มที่กำลังพยายามเติบเต็มคะแนนทุกด้านของชีวิตไปพร้อมกัน เขายังคงเลือกที่จะวิ่งเป็นระยะทาง 10 กิโลพร้อมกับดูวีดีโอบนเรียนย้อนหลังหน้าคอมพิวเตอร์ จากนั้นเขาก็ฝึกพิมพ์ดีดเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการพิมพ์โค้ดหรือพิมพ์เอกสารต่างๆ มันให้ความรู้สึกได้พัฒนาอะไรบางอย่างสำหรับเขา แต่สำหรับเป้าหมายของเขานั้นมันใช่เส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่า


"เดี๋ยวเรียนการโน้มน้าวคนต่อดีกว่า" เดวฟ์ได้เปิด Master Class เพื่อเรียนทักษะการ Sale & Persuasion ซึ่งคำที่ต้องจดจำไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้ตามสถานการณ์ต่างๆมีดังนี้

  • AMBIVERT คือความสมดุลในการเป็น Introvert และ Extrovert จะโน้มน้าวได้ดี

  • COGNITIVE OVERLOAD คือการได้รับข้อมูล ทางเลือกเยอะเกินที่จะย่อย

  • CONFIRMATION BIAS คือการที่จะใช้ความเชื่อเหนือเหตุผลตัดสินใจ

  • FUNDAMENTAL ATTRIBUTION ERROR พฤติกรรมส่วนใหญ่มาจากลักษณะนิสัย

  • INFORMATION ASYMMETRY เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลเยอะกว่า

  • INFORMATION PARITY เมื่อทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลเท่ากัน

  • LOSS AVERSION คือคนจะมีแน้วโน้มหลีกเลี่ยงการเสียอะไรไปบางอย่าง

  • ONE-WORD EQUITY คือคำหนึ่งคำที่สามารถสะท้อนให้เห็นแบรนด์ได้

  • PRIMACY EFFECT คืออาการที่คุณจำตัวเลือกแรกๆได้มากกว่าหลังๆ

  • UNIQUE SELLING PROPOSITION คือจุดเด่นที่ทำให้สินค้าแตกต่าง

"ถึงจะเป็นสิ่งพื้นฐานแต่ถ้าสามารถใช้ได้ถูกสถานการณ์เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว" เดวฟ์พูดกับสมุดบันทึกของเขาสิ่งที่เขาจดแม้จะเข้าใจมันแต่หากไม่เคยได้นำไปใช้ก็คงไม่สามารถฝึกฝีมือในการโน้มน้าวคนอื่นได้เลย ในการฝึกวิชานี้ครั้งก่อนเขายังจำได้ว่าเวลาในชีวิตของคนทุกคนอย่างไรก็ตามจะต้องเผชิญกับการโน้มน้าวผู้คนในทุกวัน ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าหากเดวฟ์สามารถฝึกฝนจนสำเร็จได้ การใช้ชีวิตในทุกวันก็จะไปเป็นเรื่องที่ลำบากอีกเลย


"ความรู้พวกนี้มันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเป็น Data Scientist ไหมนะ" เดวฟ์ยังคงกันวนว่าสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้อาจจะไม่ใช่ทักษะที่มีความสำคัญที่สุด ถ้าหากเขาต้องการคำตอบเขาคงต้องลงมือหาคำตอบและเริ่มวางแผนการฝึกของเขาใหม่เสียแล้ว

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น